گروه عمران و معماری


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


مکانیک سیالات-بخش اول - خانم صدیقی

مکانیک سیالات -بخش دوم-خانم صدیقی

مکانیک سیالات-بخش سوم-خانم صدیقی

مقاومت مصالح-جلسه اول-خانم صدیقی

مقاومت مصالح-جلسه دوم-خانم صدیقی

مقاومت مصالح-جلسه سوم-خانم صدیقی

مکانیک سیالات-جلسه چهارم-خانم صدیقی

انسان، طبیعت، معماری-جلسه اول-خانم عامری

انسان، طبیعت، معماری-جلسه دوم-خانم عامری

انسان، طبیعت، معماری-جلسه سوم-خانم عامری

انسان، طبیعت، معماری-جلسه چهارم-خانم عامری

انسان، طبیعت، معماری-جلسه پنجم-خانم عامری

تحلیل فضای شهری-جزوه درس-خانم ملکی

پرسپکتیو-جزوه درس-خانم عاطفی

تعمیر و نگهداری ساختمان- روشهای نگهداری ساختمان-جزوه درس-خانم حاجی خان محمدیان

دستگاههای ساختمانی-اجزاء ساختمان-جزوه درس-خانم حاجی خان محمدیان

ایستایی 2 -جزوه درس-خانم حاجی خان محمدیان

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای- (کد درسهای 2826-2642-3124-61201-59247)-جزوه درس-خانم عاطفی

آشنایی با معماری جهان-جلسه اول تا سوم-خانم عامری

آشنایی با معماری جهان-جلسه چهارم تا ششم-خانم عامری

آشنایی با معماری جهان-جلسه هفتم-خانم عامری

آشنایی با معماری جهان-جلسات هشتم و نهم-خانم عامری

آشنایی با معماری جهان-جلسات دهم و یازدهم-خانم عامری

انسان،طبیعت،معماری-جلسه ششم و هفتم-خانم عامری

ایستایی 1 با کد 2811-ایستایی با کد 60208-استاتیک با کد 3105-جزوه درس-خانم حاجی خان محمدیان

نقشه برداری با کد 59209-جزوه درس-آقای صائمی پور

طراحی معماری و شهرسازی با کد 59213 و کد 62202-جزوه درس-آقای صائمی پور

زمین شناسی با کد 59225-جزوه درس-آقای صائمی پور

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته(ارشد)-جزوه درس-آقای اردیانی

قابل توجه دانشجویان دروس سازه های بتن آرمه (1) با کد 59219 و محاسبات ساختمان های بتنی با کد 2618 و سازه های بتونی با کد 61208 و ساختمان های بتن ارمه با کد 62206 مربوط به استاد اردیانی، برای امتحان کتاب طراحی سازه های بتن آرمه شاپور طاحونی را تهیه و فصول طراحی برای خمش، برش و پیچش را برای امتحان مطالعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان درس سازه های بتن آرمه (2) با کد 59220 مربوط به استاد اردیانی، برای امتحان کتاب طراحی سازه های بتن آرمه شاپور طاحونی را تهیه و فصول دال، پی و دیوار برشی را برای امتحان مطالعه نمایند.

مکانیک سیالات-جلسه چهارم-خانم صدیقی

مکانیک سیالات-جلسه پنجم-خانم صدیقی

مکانیک سیالات-جلسه ششم-خانم صدیقی

مقاومت مصالح-جلسه چهارم-خانم صدیقی

اصلاحیه : قابل توجه دانشجویان درس سازه ای بتن آرمه (2) با کد 59220 مربوط به استاد اردیانی
مبحث ستون های نیز جزء موارد امتحان می باشد.


مکانیک خاک 2 با کد 59261 -جزوه درس-آقای صائمی پور

مقاومت مصالح-جلسه پنجم-خانم صدیقی

مکانیک خاک با کد 59226-جزوه درس-آقای صائمی پور

مکانیک سیالات-جلسه هفتم-خانم صدیقی

مکانیک سیالات-جلسه هشتم-خانم صدیقی

آیین نامه های ساختمانی با کد 2621 و مقررات ملی ساختمان با کدهای 59238 و 62205-جلسات اول و دوم و سوم-آقای گودرزی

مقاومت مصالح-جلسه ششم-خانم صدیقی

قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با معماری معاصر با کد 61205 استاد عاطفی، موارد امتحان بشرح زیر می باشد:
برای درس معماری معاصر:کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب:نویسنده:وحید قبادیان.بخش اول:معماری مدرن:فصل مدرنیته/فصل معماری مدرن اولیه/ فصل معماری مدرن متعالی/ فصل معماری مدرن متاخر.
بخش دوم:معماری پست مدرن:فصل معماری های تک و اکوتک / فصل معماری دیکانستراکشن / فصل معماری فولدینگ


سازه های فولادی پیشرفته-جلسه اول(ارشد سازه و زلزله)-آقای صادقی

سازه های فولادی پیشرفته-جلسه دوم (ارشد سازه و زلزله)-آقای صادقی

آدرس فایل تصویری درس سازه های فولادی پیشرفته جلسه اول و دوم : http://s5.picofile.com/file/8396966892/Untitled.rar.html

مکانیک سیالات-جلسه هشتم-خانم صدیقی

مکانیک سیالات-جلسه نهم-خانم صدیقی

مکانیک سیالات-جلسه دهم-خانم صدیقی

قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مرمت با کد 62218 استاد ابوالفضلی جزوه برای امتحان پایان ترم را از انتشارات دانشگاه تهیه نمایند.

آزمایشگاه بتن کدهای ۲۶۳۶ و ۵۹۲۱۲-جزوه درس-آقای فرهنگ

آزمایشگاه مکانیک خاک کد ۵۹۲۲۷ و ۲۶۳۵- از جزوه پیوست فصول آزمایش دانه بندی، هیدرومتری، حروانی و خمیری، مخروط ماسه و تراکم مطالعه شود-آقای فرهنگ

زلزله کدهای ۶۲۲۲۹و ۵۹۲۵۶ -صفحات ۱ الی ۳۰ مطالعه شود-آقای فرهنگ

اجرای سازه های بتنی کدهای ۶۲۲۱۲ و ۵۹۲۳۱-صفحات 4 الی 84-آقای فرهنگ

اصول سرپرستی و اصول مدیریت ساخت کدهای ۲۶۲۸ و ۲۸۲۲ و ۵۹۲۴۳ و ۶۲۲۱۱- برای امتحان صفحات ۲۸ الی ۵۰ و از ۵۳ الی ۷۳ مطالعه شود-آقای فرهنگ

ایمنی کارگاه-صفحات 2 الی 95 مطالعه شود (امتحان جزوه باز می باشد) -آقای فرهنگ

تکنولوژی بتن-صفحات 1 الی 82 مطالعه شود-آقای فرهنگ

تجهیز و راه اندازی کارگاه-جزوه درس-آقای فرهنگ

کارگاه قالب بندی 2-7-8-9-10-آقای فرهنگ

طراحی و ساخت سیستمهای نگهداری مهندسی عمران-جزوه درس-آقای فرهنگ

کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری-جزوه درس-آقای فرهنگ

ماشین الات ساختمانی کدهای ۵۹۲۶۷ و ۲۶۲۲-جزوه درس-آقای فرهنگ

محوطه سازی-جزوه درس-آقای فرهنگ

مصالح ساختمانی-جزوه دس-آقای فرهنگ

مقاومت مصالح 2-صفحات 1 الی 10 و 64 الی 81 مطالعه شود-آقای فرهنگ

مهندسی محیط زیست-جزوه درس-آقای فرهنگ

اصول مهندسی پل- فصلهای ۲ و ۴ و ۵-آقای فرهنگ

در دروس مربوط به آقای فرهنگ نیازی به حفظ نمودن جداول و شکلها نمیباشد

مکانیک سیالات-جلسه یازدهم-خانم صدیقی

مکانیک سیالات-جلسه دوازدهم-خانم صدیقی

مکانیک سیالات-جلسه سیزدهم-خانم صدیقی

مقاومت مصالح-جلسه هفتم-خانم صدیقی

مقاومت مصالح-جلسه هشتم-خانم صدیقی

راهسازی-جلسه اول بخش اول-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه اول بخش دوم-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه دوم-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه سوم-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه چهارم-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه پنجم بخش اول-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه پنجم بخش دوم-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه پنجم-بخش سوم-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه ششم بخش اول-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه ششم بخش دوم-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه ششم بخش سوم-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه هفتم-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه هشتم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه دوم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه سوم بخش اول-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه سوم بخش دوم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه چهارم بخش اول-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه چهارم بخش دوم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه چهارم بخش سوم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه پنجم بخش اول-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه پنجم بخش دوم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه ششم بخش اول-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه ششم بخش دوم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه ششم بخش سوم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه هفتم بخش اول-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه هفتم بخش دوم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی (فولاد)-جلسه هفتم بخش سوم-آقای فرهنگ

سازه های فولادی پیشرفته-جلسه سوم و چهارم(ارشد سازه و زلزله)-آقای صادقی

آدرس فایل تصویری جلسات سوم و چهارم درس سازه های فولادی پیشرفته : http://s13.picofile.com/file/8397601468/three_and_four.mp4.html

روش اجزای محدود(ارشد)-جزوه( هفت فصل اول تا ابتدای بخش سوم مطالعه شود)-آقای طالب پور

سازه های فلزی(فولاد)-جلسه هشتم بخش اول-آقای فرهنگ

سازه های فلزی(فولاد)-جلسه هشتم بخش دوم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی(فولاد)-جلسه هشتم بخش سوم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی(فولاد)-جلسه نهم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی(فولاد)-جلسه دهم-آقای فرهنگ

سازه های فلزی(فولاد)-جلسه یازدهم-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه نهم-آقای فرهنگ

راهسازی-جلسه دهم-آقای فرهنگ

سازه های فولادی پیشرفته(ارشد سازه و زلزله)-جلسه پنجم-آقای صادقی

آدرس فایل تصویری جلسه پنجم سازه های فولادی پیشرفته : http://s12.picofile.com/file/8398826742/FIVE_AND_SIX.mp4.html

قابل توجه دانشجویان درس روستا با کد 2828 و درس شناخت و طراحی معماری روستا با کد 61203 استاد ابوالفضلی
جهت دریافت پروژه به کارگاه ایشان واقع در مصلی مراجعه نموده و جزوه جلسات قبل از عید را که به صورت حضوری تشکیل شده بود، تهیه نمایند.


قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مرمت با کد 61220 استاد ابوالفضلی
جهت دریافت پروژه به کارگاه ایشان واقع در مصلی مراجعه نموده و جزوه برای امتحان پایان ترم را از انتشارات دانشگاه تهیه نمایند.


روشهای طراحی و تولید صنعتی-جزوه درس-خانم عامری

دانشجویان درس روشهای طراحی و تولید صنعتی چنانچه مشکلی داشتید خانم عامری از طریق ایمیل ameri.monireh1@gmail.com پاسخگو می باشند و برای پروژه درس، شما میتوانید در رابطه با یکی از سیستم های ساختمانی یا مصالح جدید در صنعت ساختمان تحقیق نموده و به ادرس ایمیل داده شده ارسال بفرمایید

جزوه کامل درس راهسازی و روسازی-آقای فرهنگ

جزوه کامل درس سازه های فلزی(فولاد)-آقای فرهنگ
vs:2.0.0