امتحانات مجازی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نکات مهم امتحان:

نکته1- پاسخنامه فقط در صورتی تصحیح و نمره آن ثبت میشود که دانشجو تسویه حساب مالی را انجام داده باشد
نکته2- نحوه ارسال پاسخنامه به یکی از روش های زیر امکان پذیر میباشد.
Email:exam@nbshahrood.ac.ir
telegram:09393817536
نکته3- برگه پاسخنامه را از قسمت دانلود پاسخنامه دریافت نمایید و به تعداد مورد نیاز از آن پرینت تهیه کنید.
بعد از پاسخگویی به سوالات از روی برگه پاسخنامه عکس گرفته و عکسهارا در قالب یک پوشه با نام و نام خانوادگی خود و نام درس مورد نظر ارسال نمایید.دانلود پاسخنامه تشریحی


دانلود پاسخنامه تستی

امتحانات معرفی به استاد مورخ 99/06/29

تنظیم شرایط محیطی (1) - خانم عامریvs:2.0.0