امتحانات مجازی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نکات مهم امتحان:

نکته1- پاسخنامه فقط در صورتی تصحیح و نمره آن ثبت میشود که دانشجو تسویه حساب مالی را انجام داده باشد
نکته2- نحوه ارسال پاسخنامه به یکی از روش های زیر امکان پذیر میباشد.
Email:exam@nbshahrood.ac.ir
telegram:09393817536
نکته3- برگه پاسخنامه را از قسمت دانلود پاسخنامه دریافت نمایید و به تعداد مورد نیاز از آن پرینت تهیه کنید.
بعد از پاسخگویی به سوالات از روی برگه پاسخنامه عکس گرفته و عکسهارا در قالب یک پوشه با نام و نام خانوادگی خود و نام درس مورد نظر ارسال نمایید.
دانلود پاسخنامه تشریحی


دانلود پاسخنامه تستی

امتحانات ساعت دوازده مورخ 99/4/12

خواندن و درک مفاهیم زبان- زبان تخصصی(کدهای : 64210 - 59244 - 61214)-آقای محراب اردیانی

حسابداری بخش عمومی-آقای بخشی

پول و ارز بانکداری(کدهای : 54209-32110)-آقای رجبی

مدیریت استرس-خانم سمیعی

بهداشت روانی(کدهای : 41127-42137)

مالیاتی 2-آقای صائمی پور

راهسازی-راهسازی و روسازی (کدهای : 59232 - 62210) -آقای فرهنگ

مسائل جاری حسابداری-آقای مسکنی

حسابداری مدیریت-آقای مسکنی
^
 
vs:2.0.0