رییس هیئت امنا

رییس هیئت امنا موسسه اموزش عالی شاهرود

پروفسور علی اکبر رجبی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
گرایش تحصیلی: فیزیک هسته ای
دانشگاه محل فارغ التحصیلی: امیر کبیر
رتبه دانشگاهی: استاد

سوابق اجرایی

مدیر نمونه ملی و کشوری در سال 1381
مدیر نمونه استان سمنان
عضو صاحب نظر شورای طرح و توسعه استان سمنان برای 8 سال
رئیس چندین دانشگاه به مدت حدود 18 سال به شرح زیر:
-رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه از سال 1366 لغایت اذر 1372 به مدت حدود 7سال
-سرپرست دانشگاه کردستان به مدت 3سال (همزمان ریاست دانشگاه در دو استان مختلف در شرایط جنگ و بحران ان استانها )
-رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1376 لغایت اسفند 1384 به مدت 8سال و دو ماه
موسس دانشکده علوم قرآنی در شاهرود و سرپرست آن به مدت 14سال
راه اندازی دانشگاه کردستان و اولین سرپرست آن دانشگاه با ایجاد 4دانشکده و 12 رشته تحصیلی
راه اندازی کننده دانشگاه صنعتی شاهرود و ایجاد 11 دانشکده و 45 زشته تحصیلی مشتمل بر 7 دوره دکتری ,19 دوره کارشناسی ارشد و 19 دوره کارشناسی در آن. جمعا 27 دانشکده به همراه 85 رشته تحصیلی که 11 دانشکده و 45 رشته تحصیلی صرفا در دانشگاه صنعتی شاهرود بوده که با همراهی همکاران ایجاد شده است .
راه اندازی دانشگاه ایلام که قبلا زیر مجموعه دانشگاه رازی کرمانشاه بوده است .
ایجاد بیش از 500 هزار متر مربع فضای آموزشی و کمک آموزشی در دانشگاه های رازی کرمانشاه ,کردستان ,ایلام و صنعتی شاهرود.
عضو هیات ممیزه دانشگاه های صنعتی شاهرود و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سال 1384 که ادامه دارد.
عضو هیات امنائ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال 1376.
عضو و دبیر هیات امنائ دانشگاه های منطقه غرب کشور(رازی کرمانشاه ,بو علی سینای همدان و کردستان )از سال 1369 لغایت 1372 به مدت حدود 4سال
عضو و دبیر هیات امنائ دانشگاه صنعتی شاهرود برای بیش از یک سال .
عضو هیات امنائ دانشگاه های منطقه شمال کشور (مازندران ,گیلان ,گرگان,سمنان و شاهرود از سال 1376 لغایت 1383)
عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اهداف:حوزه فعالیت:سوابق علمی:vs:2.0.0