معرفی موسسه

موسسه آموزش عالی شاهرود در سال 1384 با 2 رشته تحصیلی و 50 دانشجو در یک ساختمان استیجاری کار خور را آغاز کرد تا اینکه به حول و قوه الهی و همت اعضای هیات مدیره توانست در سال 1389 زمینی به مساحت 8000 متر مربع را خریداری نماید و کارهای عمرانی برای تاسیس فضای آموزشی و رفاهی را آغاز کند. تاسیس بنای جدید 2 سال به طول انجامید و این در حالی بود که تعداد رشته های موسسه نیز با پیشرفت فضای آموزشی از 2 رشته در سال 84 به 21 رشته در سال 92 رسید و هم اکنون این موسسه دارای فضای آموزشی به مساحت 5000 متر مربع و فضای کمک آموزشی به مساحت 11000 متر مربع و فضای رفاهی و خدماتی به مساحت 2000 متر مربع می باشد. لازم به ذکر است با توجه به رشد موسسه در زمینه های مختلف از جمله امکانات و تجهیزات آموزشی ، آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین افزایش تعداد رشته ها در سالیان گذشته، تعداد اعضای هیأت علمی نیز افزایش یافته و هم اکنون این موسسه در رشته های مختلف 23 عضو هیأت علمی تمام وقت دارد. از نکات قابل توجه دیگر اینکه تعداد دانشجویان ثبت نام شده از بدو تاسیس تاکنون 4404 نفر می باشند که 2000 نفر از این تعداد فارغ شده اند و هم اکنون 1330 نفر در رشته ها و مقاطع مختلف در حال تحصیل می باشند.

رشته های کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی

رشته های کاردانی

vs:2.0.0