اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 2 391
  • نويسنده : support
  • تاريخ : 10 شهریور 1395, 13:08
10 شهریور 1395, 13:08

انجمن های علمی دانشجویی

موضوع : انجمن های علمی

انجمن های علمی دانشجویی موسسه با فراهم آوردن زمینه مناسب برای فعالیت های جمعی علمی در راه تعمیق ،توسعه ،ترویج و ارتقاء سطح فعالیت های علمی در بین دانشجویان پیشتاز تحت نظارت معاونت دانشجویی و فرهنگی فعالیت میکنند.
انجمن های علمی فعال موسسه:
• انجمن علمی گروه عمران معماری
• انجمن علمی گروه حسابداری
• انجمن علمی گروه برق کامپیوتر
• انجمن علمی مشاوره و روانشناسی
vs:2.0.0