کارگاه ها و آزمایشگاه ها


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه ها:
جوشکاری و برقکاری
سیم پیچی

آزمایشگاه ها:
سیستم های اندازه گیری
فیزیک
مدار منطقی-الکرونیک

شمارش تا پایان کلاسها

شمارش معکوس تا پایان کلاسها:
00 روز و 00 ساعت و 00 دقیقه و 00 ثانیه دیگر
^
 
vs:2.0.0