کتابخانه

ورود به سایت کتابخانهساعت کار کتابخانه 8 الی 12

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در کتابخانه:

1- کپی کارت دانشجویی یک سری
2- تکمیل فرم کتابخانه دانلود فرم کتابخانه

برخي مقررات كتابخانه:

1- كارت عضويت كتابخانه غير قابل انتقال به ديگري است.

2- اعضاي كتابخانه بايستي پس از ثبت نام در هر نيمسال عضويت در كتابخانه را تمديد نمايند.

3- به هر عضو متناسب با مقطع تحصيلي به شرح زير كتاب داده مي‌شود:

3-1 : كارداني حداكثر 1 كتاب به مدت 7 روز

3-2 : كارشناسي حداكثر 2 كتاب به مدت 10 روز

4- كتابهاي مرجع، چاپ سنگي،‌نفيس، پايان نامه ها و نشريات امانت داده نمي‌شود.

5- تأخير در عودت كتاب به كتابخانه موجب اخذ جريمه و تكرار آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

6- در صورت مفقود و خدشه دار شدن كتاب عضو مكلف به تهيه عين آن است.

7- دانشجویان فارغ التحصیل باید زمان تسویه حساب با دانشگاه کارت کتابخانه خود را تحویل دهند. در غیر اینصورت تسویه یک ماه به تأخیر خواهد انجامید.

8- دانشجویان رشته های کامپیوتر در مقاطع مختلف ، کارشناسی الکترونیک ، کارشناسی راهنمایی و مشاوره و کارشناسی ناپیوسته حسابداری باید یک نسخه از پروژه پایان نامه خود را تحویل کتابخانه نمایند. در غیراینصورت تسویه حساب فارغ التحصیلی انجام نخواهد شد.
vs:2.0.0