موسسه آموزش عالی شاهرود
نشانی کتابخانه:     میدان ولایت-خیابان شهید هاشمی نژاد-میدان حضرت ابوالفضل
شماره(های) تماس با کتابخانه:    02332373651

از فرم زیر نیز می‌توانید برای تماس با کتابخانه استفاده نمایید:

نام*:

ایمیل شما*:

پیام شما*:


Designed by M.h