صفحه اصلي > خبرها > بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی شاهرود از پست انتقال برق شاهرود

بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی شاهرود از پست انتقال برق شاهرود


2 خرداد 1397, 08:58. نويسنده: admin
پست برق موسسه آموزش عالی شاهرود

بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی شاهرود از پست انتقال برق شاهرود

بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی شاهرود از پست انتقال برق شاهرود

بازگشت