گروه مکانیک


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیر گروه: محمد هادی صداقت

نمونه نحوه نگارش پروژه پایان نامه


برنامه درسی رشته های دایر در گروه:

کاردانی پیوسته ساخت و تولید ماشین ابزار - "چارت درسی" " سر فصل کلی"

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی - " چارت درسی" "سر فصل کلی"

[b]کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک- "چارت درسی" - "سر فصل کلی"
 
vs:2.0.0