مدیران گروه


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مدیر گروه عمومی و پایه مهندس مهدی حسن شاه


مدیر گروه عمران و معماری دکتر طالب پور


مدیر گروه گرافیک دکتر طالب پور


مدیر گروه حسابداری دکتر مسکنیمدیر گروه برق و کامپیوتر مهندس مغانی


مدیر گروه مشاوره و روانشناسی مهندس مغانی


شمارش تا پایان کلاسها

شمارش معکوس تا پایان کلاسها:
00 روز و 00 ساعت و 00 دقیقه و 00 ثانیه دیگر
^
 
vs:2.0.0